Kdo jsou vanisté?

Všichni dobře známe nudisty či naturisty, ale přiznejme si, kdo z nás ví o vanistech? Víme, co jsou zač a odkud pochází jejich hnutí? Dozvěděl jsem se o nich zcela nedávno a měl jsem opravdu štěstí. Nejsou totiž veřejně organizovaní, pracují samostatně a nenajdete o nich žádné informace. Jsou vlastně skryti i sami před sebou. Zjistí tu pravdu o sobě, že jsou vanisti vždy nečekaně, neplánovaně a znenadání. Nudistou se stáváte pozvolna, po zkušenostech na plážích ať už jednotlivě nebo s přáteli či s rodinou. Ale vanistou? Žádní přátelé, žádné pláže. Osamocen a sám s vanou. I tu si však musíte najít někde ve volné přírodě mimo lidská obydlí.
Filozofii Vanistů nám poodhalí latinský slovník, kde u slova vanitas najdeme v překladu prázdnost, nicotnost. Jak autor těchto řádek při svém podrobném studiu zjistil, nitky vedou do daleké starozákonní minulosti. Vanitas vanitam neboli marnost nad marnost. Každý čtenář bible zná tento verš z knihy Kazatel. Slova plna moudrosti, všeobsahující všudypřítomné pravdy v celé své nahotě. „Marnost nad marnost a zase jenom marnost. Jaký užitek má člověk ze svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?“
Pozor, vanisté však nejsou žádní nihilisté. Citát „Nec vana fides“ v překladu Není to lichá víra nám mnohé napoví. Všimněme si pozorně jednotlivých slov. Nec a vana. Ono slůvko nec by klidně mohlo býti kořenem slova necky. A druhé slovo vana již nemusíme vůbec nijak komentovat.
Potřeba vanistů vklouznout v rouše adamově do vany ve volné přírodě vyplývá tedy z hlubšího poznání pravdy ukryté před běžnými smrtelníky. Očistění těla i ducha ve vodě, která má svoji paměť a umí nést i informaci. Voda má samoočistnou funkci. Umí sama sebe vyčistit a vyléčit. Vstřebává naše modlitby a stává se jejich nositelem a tím následně i dějotvůrcem. To nám už ale dávno japonský profesor Emoto dokázal mnohaletým výzkumem u hluboce zmrazených kapek vody.
Tak jestli na svých cestách uvidíte jak na louce někdo leží sám ve vaně, vězte, že to klidně může být váš první vanista…
Stanislav Zela

IMG_9744