Byla to jízda / Topiho svatozář odhalena / žádná odřená kolena…